Close

Remont elewacji pałacu pod Czterema Wiatrami w Warszawie (ul. Długa)

Budynek składa się z korpusu głównego i oficyn bocznych zamykających dziedziniec honorowy z podjazdem pod fronton budynku. Oś kompozycyjna układu zlokalizowana jest na kierunku południowo wschodnim-zachód z wyjazdem przez reprezentacyjną bramę od strony ul. Długiej. Zabudowania mają wysokość trzech kondygnacji, przy czym III kondygnacja stanowi na dużym odcinku mansardę z lukarnami. Cały kompleks w większej powierzchni jest podpiwniczony. Podkreśleniem osiowego układu obiektu jest ryzalit środkowy zwieńczony tympanonem. Elewacja zaplecza posiada również ryzalit środkowy z nieco mniejszym, skromniej dekorowanym tympanonem oraz masywne oskarpowania na załamaniach skrzydeł bocznych. Wystrój budynku jest charakterystyczny dla architektury barokowej. Na stosunkowo prostą w formie bryłę budynku, pozbawioną podcieni czy arkad nałożono dekoracje architektoniczne w stylu późnego baroku. Zastosowano gzymsy, skromnie profilowane, obramienia okienne, oraz pilastry i tympanony w porządku toskańskim na ryzalitach centralnych. Formy rzeźbiarskie występują jako rokokowe motywy floralne w tympanonie głównym, popiersia na zwieńczeniu tympanonów oraz symboliczne postacie czterech wiatrów na filarach ogrodzenia wkomponowane w pierzeje ulicy Długiej. Obecnie budynek wykorzystywany jest przez administrację publiczną jako biurowiec dla instytucji podlegających Ministerstwu Zdrowia. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

Zdjęcia realizacji