Close

2016 Miasto Józefów

Remont elewacji budynku B Urzędu Miasta Józefowa wraz z wykonaniem zabezpieczenia antygrafitti ścian zewnętrznych budynku B Urzędu.

Od początku wrześnie 2016 rozpoczęliśmy prace związane z remontem elewacji budynku B Urzędu Miasta Józefowa wraz z wykonaniem zabezpieczenia antygrafitti ścian zewnętrznych budynku B Urzędu. przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420.

Zdjęcia realizacji