Close

Regionalne Centrum Krwiodastwa

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL wykonało na zlecenie Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Warszawie roboty budowlane polegające na przebudowie podjazdu i wejścia do budynku RCKiK.

Roboty budowlane w Regionalnym Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Zdjęcia realizacji