Close

Remont Elewacji Główny Urząd Miar

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL w okresie od 18-05-2015r. do 11-11-2015r. wykonało remont budynku i elewacji na zlecenie  Głównego Urzędu Miar , ul. Elektoralna 2a w Warszawie.

Historia obiektu, określenie stylu:
Kompleks GUM-u składa się z ośmiu powiązanych ze sobą budynków: A, B, C, D, E, F, G, H . Budynki były wznoszone w różnych okresach. Najstarszy jest frontowy budynek A. Powstał w latach 1829-1830 jako skrzydło boczne gmachu Banku Polskiego (budynek mieszczący kasy i biura) w miejscu dawnego pałacu Ogińskich. Został wybudowany, wg. projektu Jana Jakuba Gaya i Antonio Corazziego, następnie rozbudowany w latach 1865-1866, wg. projektu Juliana Ankiewicza. W 1866 utworzono na dziedzińcu dwa klomby. W latach w latach 1919-1921 dobudowano trzy oficyny wg. projektu Mariana Lalewicza. W 1935 roku dobudowano budynek „G”.W 1939 roku gmach został uszkodzony w czasie bombardowania, w 1940 roku spenetrowany przez Niemców, a w 1944 roku w większej części zniszczony. Odbudowę podjęto w latach 1950-1954, wg. projektu Piotra Biegańskiego.
Pozostałe oficyny – garaż (określane mianem H), a także podziemny łącznik (blok F) dobudowano w latach 50 – tych. Ochroną konserwatorską objęte są budynki A, B, C, D, E . Budynek A na początku był siedzibą Banku Polskiego, mieściły się w nim kasy i biura. Za względu na represje okupanta po powstaniu styczniowym od 1886 roku pełnił funkcję Warszawskiego Kantoru (Rosyjskiego) Banku Państwa. W 1911  roku umieszczono w nim Izbę Skarbową. Jeszcze w tym samym roku zmienił użytkowników -prawe skrzydło zajął Zarząd I Gimnazjum Żeńskiego, środkową część biuro gen. Uthofa – pełnomocnika generał gubernatora ds. żandarmerii i policji, lewe skrzydło Biuro Akcyzy Monopolowej. Od 1914 roku na Elektoralnej 2 znajdował się szpital polowy im. Św. Michała. W 1916 roku na Elektoralną 2a przeniesiono Zarząd Powiatu Warszawskiego. W 1917 roku umieszczono na Elektoralnej 2a agendy Tymczasowej Rady Stanu. Od 1918 roku znajdowało się w nim Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Oprócz agend Ministerstwa siedziby swe znalazły tu: Główny Urząd Miar (1922), Polski Komitet Normalizacyjny (1924), Instytut Badania Koniunktur gospodarczych i Cen, Instytut Eksportu (1927), Morski urząd Rybacki (1928) i in. W latach 1922-1939 następowało  stopniowe lokowanie biur i pracowni GUM w gmachu na Elektoralnej. W 1939 r. GUM zajmował prawie wszystkie partery i piwnice. W dniach 1-5 września 1939 roku nastąpiła ewakuacja z budynku. Po odbudowie powojennej stał się siedzibą: Głównego Urzędu Miar, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Okręgowego Urzędu Probierczego, Obwodowego Urzędu Miar.  Kompleks budynków utrzymany jest w stylu klasycystycznym w nawiązaniu do jego pierwotnej formy, co było założeniem projektanta. Charakterystycznymi elementami budynku są: symetryczny układ podziałów architektonicznych – otworów okiennych, ryzalitów oraz pozioma kompozycja elewacji oparta na trójpodziale. W tym przypadku część przyziemia stanowią cokół i I kondygnacja z pasem boniowania, część środkową – I i II kondygnacja i część zwieńczenia – gzymsy wieńczące. Kompleks znajduje się przy ulicy Elektoralnej 2 w pobliżu Placu Bankowego. Budynek frontowy A połączony jest z budynkiem mieszczącym Muzeum kolekcji Jana Pawła II w Warszawie od strony wschodniej i budynkiem ul. Elektoralna 4/6 od strony zachodniej. Układ rzutu jest złożony, ale uporządkowany. Kompleks składa się z ośmiu powiązanych ze sobą budynków. Obiekty A, B, C, D i E otaczają 2 wewnętrzne dziedzińce o numerach 1 i 2, umiejscowione niemal symetrycznie względem środkowej oficyny. Podwórko wewnętrzne nr. 3 położone jest na północy, pomiędzy blokiem C, a blokami G i H. Wejście główne prowadzące po schodach do budynku znajduje się we wschodniej części elewacji frontowej, natomiast wjazd na dziedziniec I przez bramę wjazdową w jej części zachodniej.

Zdjęcia realizacji