Close

Sąd rejonowy w Warszawie

Od początku kwietnia 2017 r., rozpoczęliśmy prace związane z remontem elewacji budynku przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie, będącego w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia Warszawy.

 

Jest to jeden z pierwszych budynków zrealizowanych w powojennej Warszawie. Zaprojektowany został w 1946 roku przez Marka Leykama w stylu modernizmu historyzującego, oddany do użytku cztery lata później. Początkowo budynek przeznaczono dla Ministerstwa Hutnictwa.

Budynek jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków ,utworzonej na podstawie zarządzenia

nr 2998/2012r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy .

Budynek został zrealizowany na planie litery „U”, jest obiektem sześciopiętrowym ,z charakterystyczną wertykalną dekoracją elewacji. W niszach pomiędzy lizenami zlokalizowane zostały zdwojone otwory okienne. Na parterze zastosowano przeszklone witryny obejmujące dwie kondygnacje. Ściany nie posiadające otworów okiennych zostały pokryte pionowymi i poziomymi wypukłymi listwami oraz analogiczną do okien ,rytą dekoracją w tynku. Od strony ulicy Wspólnej wprowadzono podcienia wsparte na prostych filarach oraz półokrągłe balkony o wachlarzowym podniebieniu z centralnie umieszczonym wspornikiem w kształcie kobiecej głowy. Budynek zwieńczony został wydatnym, dekoracyjnym gzymsem.

Dekoracje budynku charakteryzują się dużą światłocieniowością oraz trójwymiarowością detalu.

Elewacje budynku były poddawane sporadycznym remontom. Wymieniano ślusarkę okienną i stolarkę drzwiową. Zamontowano zadaszenia nad wejściami o różnych walorach estetycznych i charakterze plastycznym. Zniszczone podniebienia balkonów od strony ulicy Wspólnej zabezpieczono siatką.

Podczas wymiany ślusarki okiennej różnice w glifach okiennych uzupełniono paskami granitu polerowanego w odcieniu ciemnoszarym- wypełnienie występuje nie we wszystkich wnękach okiennych. Kolorystycznie ślusarka okienna nie jest jednolita. Od strony dziedzińca okna parteru i antresoli są w kol. białym, na wyższych piętrach w kol. ciemno niebieskim (pierwotnym). Z kolei w podcieniach od strony ul. Wspólnej i elewacji od strony ul. Parkingowej okna na parterze i antresoli są w kol. jasno szarym, wyżej – ciemno niebieskie.

Podczas przeprowadzanych remontów drzwi prowadzące z zewnątrz do wewnątrz budynku wymieniono na aluminiowe przeszklone w kolorystyce ślusarki okiennej. Pierwotnie drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku były drewniane, przeszklone w formie kasetonów przeszklonych. Pochwyty przy drzwiach były mosiężne w prostej formie .

Zdjęcia realizacji