Close

Sejm – Remont elewacji przy ul. Zagórnej

Budynek przy ul. Zagórnej 3 (przed II wojną światową nr 9) zbudowany został w 1915 r. Ufundował go znany warszawski finansista i filantrop Wojciech Sawicki – powstaniec styczniowy, dyrektor Banku Handlowego – z przeznaczeniem na sierociniec dla ubogich dzieci Powiśla Czerniakowskiego (głównie młodych dziewcząt).
Od 1991 r. budynek znajduje się w zarządzie Kancelarii Sejmu RP. Mieszczą się tu Biuro Analiz Sejmowych oraz Wydawnictwo Sejmowe.
Budynek wraz z terenem jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1492.
Remont elewacji obejmował roboty remontowo-konserwatorskie, elementy stalowe oraz elementy miedziane.

Zdjęcia realizacji