Close

Aktualności

2016 Miasto Józefów

Od początku wrześnie 2016 rozpoczęliśmy prace związane z remontem elewacji budynku B Urzędu Miasta Józefowa wraz z wykonaniem zabezpieczenia antygrafitti ścian zewnętrznych budynku B Urzędu. przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420.

2016 Ministerstwo Finansów

Mamy przyjemność poinformować, iż dniu 04.07.2016 firma ANPOL podpisała umowę z podpisał umowę ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów mającą siedzibę w Warszawie przy ul. Świętokrzyska 12, 00-916, na wykonanie remontu elewacji „T” gmachu Ministerstwa Finansów.

2016 Ministerstwo Zdrowia

W dniu 06.07.2016 r. ANPOL podpisał umowę ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia mającą siedzibę w Warszawie przy ul. Miodowa 15, 00-952, na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie.

2019 Kancelaria Sejmu przy. ul Zagórnej 3 w Warszawie – Wykonanie remontu elewacji budynku Kancelarii Sejmu przy ul. Zagórnej 3 w Warszawie.

W dniu 22.07.2019r. ANPOL podpisał umowę ze Skarbem Państwa – Kancelaria Sejmu mającą siedzibę Warszawie przy ul. Wiejska 4/6/8, na wykonanie remontu elewacji budynku Kancelarii Sejmu przy ul. Zagórnej 3 w Warszawie.

Główny Urząd Miar

W dniu 16.08.2017r. ANPOL podpisał umowę ze Skarbem Państwa – Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie, na roboty budowlane i konserwatorskie związane z remontem dachu i elewacji w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2.

REMONTU ELEWACJI UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25/ KOZIA 1

W dniu 01.04.2020 ANPOL podpisał umowę ze Skarbem Państwa - Prokuraturą Regionalną w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 25, na remont elewacji w zespole wpisanych do rejestru zabytków, budynków Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

Od początku października 2020 rozpoczęliśmy prace budowlane polegające na remoncie pokoi biurowych na IV piętrze w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącym się w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1.

BUDOWA OSIEDLA DOMÓW JEDNNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

Na początku lutego 2021 roku rozpoczniemy budowę osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Grodzisku Mazowiecki przy ul. Szwedzkiej.