Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Inwestor:  Gmach Główny Politechniki Warszawskiej w Warszawie, przy ul. Pl. Politechniki 1 w Warszawie
Zakres prac:-remont konserwatorski cokołu Gmachu Głównego Politechniki
Warszawskiej. – remont konserwatorski cokołu elewacji frontowej Gmachu Głównego na
odcinku południowo – wschodnim pomiędzy stykami z ogrodzeniem

Prokuratura Regionalna w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 25

Inwestor: Prokuratura Regionalna w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 / Kozia 1”. Zakres prac: – remont całej elewacji zespołu budynków (elementy z piaskowca, tynki itd.)- wzmocnienie elementów detalu elewacji za pomocą kotew stalowych- wymiana obróbek blacharskich (rury spustowe, parapety, obróbki gzymsów itd.)- remont balkonów- naprawa spękań elewacji- podbicie fundamentów jednego narożnika ściany budynku przy…

JOWA SP.J. z siedzibą w Warszawie

Inwestor:   JOWA Sp. J. z siedzibą w Warszawie Zakres prac: Przedmiotem Inwestycji była realizacja zespołu biurowo – handlowo – usługowo –magazynowego wraz z częścią gospodarczo – techniczną i infrastrukturą techniczną: zbiornikiem p.poż i retencyjnym w podziemnym budynku parkingami powierzchniowymi, drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą instalacyjną podziemną.go i jednocześnie do całego zespołu.

Ministerstwo Zdrowia

Inwestor:  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, będącym w użytkowaniu przez Ministerstwo Zdrowia jako biurowiec i wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 301. Zakres prac: -remont  istniejącego pokrycia dachowego (blacha miedziana), na pokrycie wykonane z blachy miedzianej patynowanej bez wymiany konstrukcji dachowej wraz z pracami towarzyszącymi. -remont elewacji budynku Pałac Paca od strony alei…

Remont elewacji Sądu Rejonowego

Inwestor:  Sąd Rejonowego dla Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie Zakres prac: Remont elewacji budynku przy ul. Marszałkowskiej Sąd Rejonowy

Główny Urząd Miar

Inwestor:  Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2. Zakres prac: Remont dachu i elewacji w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar wraz z wykonaniem obróbek blacharskich

Filharmonia Narodowa

Inwestor:  Filharmonia Narodowa w Warszawie przy ul. Jasna 5 Zakres prac: Modernizacja fasad wraz z renowacją elewacji kamiennej i wymianą tralek od strony ulicy Moniuszki oraz modernizacją całego belwederu. Aranżacja pokoi Dyrygenta i Solistów, oraz zabudowę kanałów instalacyjnych połączonych z pracami kamieniarskimi, a także prace malarskie, tynkarskie oraz elektryczne Filharmonia Narodowa