Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANPOL – Andrzej Polański, z siedzibą w Oleszycach.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą.
  3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
  5. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne.