Close

Główny Urząd Miar

Roboty budowlane i konserwatorskie związane z remontem dachu i elewacji w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2.

W dniu 16.08.2017r. ANPOL podpisał umowę ze Skarbem Państwa – Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie, na roboty budowlane i konserwatorskie związane z remontem dachu i elewacji w kompleksie budynków Głównego Urzędu Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2.

Zdjęcia realizacji