Modernizacja przedsionków filtrów powolnych zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego – Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie

W dniu 26.08.2021r. ANPOL podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja przedsionków filtrów powolnych zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego – Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie.