Prokuratura Regionalna w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 25

Inwestor: Prokuratura Regionalna w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 / Kozia 1”. Zakres prac: – remont całej elewacji zespołu budynków (elementy z piaskowca, tynki itd.)- wzmocnienie elementów detalu elewacji za pomocą kotew stalowych- wymiana obróbek blacharskich (rury spustowe, parapety, obróbki gzymsów itd.)- remont balkonów- naprawa spękań elewacji- podbicie fundamentów jednego narożnika ściany budynku przy…

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Inwestor:  Gmach Główny Politechniki Warszawskiej w Warszawie, przy ul. Pl. Politechniki 1 w Warszawie
Zakres prac:-remont konserwatorski cokołu Gmachu Głównego Politechniki
Warszawskiej. – remont konserwatorski cokołu elewacji frontowej Gmachu Głównego na
odcinku południowo – wschodnim pomiędzy stykami z ogrodzeniem