Filharmonia Narodowa

Inwestor:  Filharmonia Narodowa w Warszawie przy ul. Jasna 5 Zakres prac: Modernizacja fasad wraz z renowacją elewacji kamiennej i wymianą tralek od strony ulicy Moniuszki oraz modernizacją całego belwederu. Aranżacja pokoi Dyrygenta i Solistów, oraz zabudowę kanałów instalacyjnych połączonych z pracami kamieniarskimi, a także prace malarskie, tynkarskie oraz elektryczne Filharmonia Narodowa  

Ministerstwo Zdrowia

Inwestor:  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, będącym w użytkowaniu przez Ministerstwo Zdrowia jako biurowiec i wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 301. Zakres prac: -remont  istniejącego pokrycia dachowego (blacha miedziana), na pokrycie wykonane z blachy miedzianej patynowanej bez wymiany konstrukcji dachowej wraz z pracami towarzyszącymi. -remont elewacji budynku Pałac Paca od strony alei…

JOWA SP.J. z siedzibą w Warszawie

Inwestor:   JOWA Sp. J. z siedzibą w Warszawie Zakres prac: Przedmiotem Inwestycji była realizacja zespołu biurowo – handlowo – usługowo –magazynowego wraz z częścią gospodarczo – techniczną i infrastrukturą techniczną: zbiornikiem p.poż i retencyjnym w podziemnym budynku parkingami powierzchniowymi, drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą instalacyjną podziemną.go i jednocześnie do całego zespołu.