Inwestor:  Gmach Główny Politechniki Warszawskiej w Warszawie, przy ul. Pl. Politechniki 1 w Warszawie

Zakres prac:

-remont konserwatorski cokołu Gmachu Głównego 
remont konserwatorski cokołu elewacji frontowej Gmachu Głównego na
odcinku południowo

remont konserwatorski cokołu północno wschodniej, północno
zachodniej, zachodniej, południowej elewacji Gmachu Głównego oraz wszystkich
elewacji wewnętrznych dziedzińców Gmachu Głównego.

remont konserwatorski styku ogrodzenia z cokołem oraz kamiennych
schodów na dziedzińcach „A” i „B” Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej