Inwestor: Prokuratura Regionalna w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 / Kozia 1”.

Zakres prac:

remont całej elewacji zespołu budynków (elementy z piaskowca, tynki itd.)
wzmocnienie elementów detalu elewacji za pomocą kotew stalowych
wymiana obróbek blacharskich (rury spustowe, parapety, obróbki gzymsów itd.)
remont balkonów
naprawa spękań elewacji
podbicie fundamentów jednego narożnika ściany budynku przy ul. Koziej 1.
częściowa wymiana i remont pozostałych krat okiennych
wymiana wybranych okien i drzwi oraz malowanie pozostałych
wykonanie daszków o konstrukcji stalowej z pokryciem z szyby bezpiecznej
remont elementów stalowych elewacji takich jak np.: uchwyty na flagi, pochodnie,
elementy z numerami budynków itp.
wymiana okablowania kamer na elewacji