Inwestor:   JOWA Sp. J. z siedzibą w Warszawie

Zakres prac: Przedmiotem Inwestycji była realizacja zespołu biurowo – handlowo – usługowo –magazynowego wraz z częścią gospodarczo – techniczną i infrastrukturą techniczną: zbiornikiem p.poż i retencyjnym w podziemnym budynku parkingami powierzchniowymi, drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą instalacyjną podziemną.go i jednocześnie do całego zespołu.