Inwestor:  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, będącym w użytkowaniu przez Ministerstwo Zdrowia jako biurowiec i wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 301.
Zakres prac:

-remont  istniejącego pokrycia dachowego (blacha miedziana), na pokrycie wykonane z blachy miedzianej patynowanej

bez wymiany konstrukcji dachowej wraz z pracami towarzyszącymi.

-remont elewacji budynku Pałac Paca od strony alei Solidarności i ogrodu w Warszawie przy ulicy Miodowej 15.